Rodzice dla dziecka

Dzieci są mądre! Trzeba z nich jedynie tę mądrość wydobyć i to jest właśnie nasze zadanie. Szczególnie w pierwszych latach życia dziecka rodzic odgrywa w tej kwestii olbrzymią rolę. Każde dziecko nosi w sobie ogromny potencjał i tylko od nas zależy czy i jak go rozwinie.

W tym miejscu postaram się pokazać ci, jak rodzic może wspierać rozwój intelektualny swojego dziecka, jak odkrywać i wspierać jego talenty, jak motywować do działania, ale też m.in. jak nie wpaść w sidła własnych ambicji i nie zniechęcić go do uczenia się.

Czytaj też w innych kategoriach